+420 774 138 090

Zavolejte
nám

Požární ochrana

Výhody použití systému ModuSec v oblasti IT prostor

Konstrukce z klasických stavebních materiálů (tvárnice, sádrokarton atd.) a panelové systémy se skelnou vatou či jinými pěnovými jádry nejsou původně určeny pro ochranu IT zařízení a médií a nesplňují všechna kritéria vyžadovaná pro citlivá prostředí IT. Doporučujeme projít srovnání s jinými panelovými systémy. Jejich konečná cena může být značně vyšší, než se může zdát.

Klasické materiály hodnocené na požární odolnost , jako jsou tvárnice, cihly, sádrokarton nebo panely se skelnou vatou jsou hodnoceny dle BS476/EN1364. Cílem hodnocení je prověřit schopnost ochrany únikových cest a celistvosti stavby při teplotách do 180°C po dobu trvání hodnocení. Materiály jsou hodnoceny po dobu 60, 90 čí 120 minut, během té doby však přesto mohou být dosaženy kritické teploty hardwaru a médií, což silně omezuje možnost použití těchto výsledků pro oblast IT. Požární odolnost a izolační schopnosti panelů ze skelné vaty závisí na tloušťce a hustotě jádra a velmi závisí na produktové řadě a výrobci konkrétního panelu.

Evropská norma pro konstrukce počítačových místností (EN1047-2) doporučuje maximální růst teploty o 50°C, měřený 10cm od ochranné strany panelu po dobu 60 minut.

Panely ModuSec splňují klasický 90minutový test. Důležitější však je, že v průběhu trvání 90 min. testu BS476 Pt 22 při vnější teplotě 950°C vnitřní teplota měřená na chráněné straně panelu zůstala v požadovaném rozmezí teplot pro média po dobu 68 minut a pro hardware po dobu 73 minut (nárůst o 50°C z cca 15°C).

Z tohoto důvodu můžete být ujištěni, že použitím našeho konstrukčního systému ModuSec uděláte maximum pro ochranu nejdůležitějších hardwarových systémů za přijatelnou cenu. Minimalizujte svá provozní rizika použitím vhodného bezpečnostního řešení od Remtech, který splňuje doporučení organizací, jako je Turnbull, Sarbanes Oxley, Basel II a Občanská pohotovost.


Objednejte si projekt ZDARMA