+420 774 138 090

Zavolejte
nám

Ochrana proti kouři a prachu

Výhody použití systému ModuSec v oblasti IT prostor

Kouř vznikající při požáru vždy obsahuje nebezpečné sloučeniny, které vážně škodí počítačovému vybavení. Kouř obsahuje velmi hrubé mikročástice, které se usazují na magnetických a optických discích, kazetových jednotkách atd. Kouř může přicházet z venku nebo jej mohou produkovat samy počítače. Požáry elektroniky, především ty, které jsou způsobené transformátory v monitorech, mohou způsobovat vznik pronikavého a štiplavého dýmu, který může poškodit ostatní zařízení a může působit jako silný karcinogen.

Prach ničí data. Většina druhů prachu je elektricky vodivá. Počítače o mnoha konstrukcích nasávají kvůli chlazení velké množství vzduchu, který spolu s obsaženým prachem prochází vnitřkem počítače. Vrstvy prachu se usazují na počítačových obvodech a pokrývají veškeré povrchy - ty, které jsou prachu přímo vystavené, i ty které se zdají být před prachem chráněné. Posléze může prach způsobit zkrat a selhání zařízení.

Konstukce panelů Remtech ModuSec byla vyvíjena v prvé řadě za účelem kompletní ochrany IT prostředí. To neznamená pouze proti přímým fyzickým vlivům, ale i proti vlivům prostředí, kde jsou zařízení umístěna. Panely Remtech ModuSec poskytují podmínky pro čisté místnosti bez kouře, prachu a dalších škodlivin, které jsou obsaženy ve vzduchu, který cirkuluje v klimatizacích v každé budově.


Objednejte si projekt ZDARMA