+420 774 138 090

Zavolejte
nám

Ochrana proti vodě

Výhody použití systému ModuSec v oblasti IT prostor

Panely ModuSec mají ocelový povrch s jádrem s téměř 100% uzavřenými komorami a "jazykovitými" a drážkovými spoji utěsněnými silikonovým tmelem.Dveře mají tu samou strukturu s rámy dvakrát zalomenými na všech čtyř stranách, které jsou utěsněny dvojitým těsněním proti vodě a kouři. Vstupní otvory jsou také ochráněny před průnikem vody. Tyto vlastnosti poskytují ochranu proti vodě (při únicích či hašení ohně). V oblastech, kde existuje nebezpečí rozsáhlých povodní, mohou být učiněna další opatření, co se týče těsnění. Pro venkovní stavby můžeme použít šikmou střechu s okapy a svody, zdi tak nemusí být opatřeny žádnými dalšími ochrannými prvky.

Téměř uzavřené komory vnitřního jádra panelů ModuSec chrání před vlhkostí a rozšířením vody mezi panely, aniž by výrazně snížilo pevnost , izolační schopnosti a požární odolnost. Dále chrání proti poškození struktury působením vody.

Pamatujte, že sádrokarton je pórovitý a nezabrání průniku vody v případě úniku či povodně. To může způsobit zřícení stropu, díky čemuž se v mnoha případech musí použít přepážka. Skelná vata je taktéž pórovitá a stupeň pórovitosti závisí na hustotě materiálu.

Cihly, tvárnice, beton či sádrokarton při prudkém zahřátí (např. při požáru) uvolňují vodní páru a zvyšují tak vlhkost na úroveň, která je škodlivá médiím a hardwaru.


Objednejte si projekt ZDARMA